Skriv en mail jonas@bedrepraksis.dk eller ring på tlf. 2093 0787

Om Bedre Praksis

Her kan du læse mere om Bedre Praksis

Bedre Praksis opstod i 2016, idet jeg gerne ville arbejde mere målrettet med medarbejder- og organisationsudvikling, og dét med et stærkt afsæt i praksisteori.

Og hvorfor så kalde firmaet for bedre praksis?

Fordi min ambition slet og ret er at skabe bedre praksisser for de mennesker og i de organisationer jeg samarbejder med – om det så er bedre innovationspraksisser, bedre mødrepraksisser, indslusningspraksisser eller samarbejdspraksisser. 

Måden jeg gør det på, er ved selv at have en bedre praksis – dvs. selv at være opdateret på den nyeste forskning, benytte mig af de bedste faciliteringsmetoder, og gøre mine processer så praksisnære som muligt.

Jeg er uddannet cand. mag. i voksenpædagogik og ph.d. i organisatoriske læreprocesser med en afhandling om indslusning af medarbejdere.

Jeg er tidligere ansat som leder og uddannelsesforsker i Center for Ledelse og Oplevelsesdesign ved University College Sjælland.
Før det, var jeg chefkonsulent i ARGO og har været ansat på Danmarks Pædagogiske Universitet som underviser og forsker.

Jeg er stadig tilknyttet Danmarks Pædagogisk Univerisitetsskole (DPU)/Aarhus Universitet som ekstern lektor på to masteruddannelser og censor på Master i Voksenuddannelse. Herudover er jeg censor på Roskilde Universitet og Københavns Erhvervsakademi.

Du kan dowloade mit fulde CV nedenfor

Luk menu