Skriv en mail jonas@bedrepraksis.dk eller ring på tlf. 2093 0787

Referencer

Her kan du læse mere om, hvad mine kunder siger om vores samarbejde og se, hvem jeg samarbejder med

CIU havde et ønske om sparring på konceptualisering af et nyt praksisnært læringsformat for EUD. Desuden havde vi et behov for en engageret og viden oplægsholder både online og on site. Jonas har både rammesat, inspireret og udfordret os til at gå nye veje. Samtidigt har vi nydt godt af Jonas’ evne til at strukturere og facilitere processer og øvelser med udgangspunkt i hans store viden om deltagerinvolverende processer. CIU har fået en masse ny viden, gode oplæg og mange gode input til tilrettelæggelsen af centerets aktiviteter. Vi anbefaler ubetinget Jonas til andre virksomheder.”

Anne Mette Lundstrøm

Specialkonsulent, CIU - Center for IT i Undervisningen

På professionshøjskolen Absalon stod vi med en konsulentopgave, hvor en proces skulle faciliteres, og en praksisrettet forskningsansøgning. Vi vidste, at Jonas havde relevant erfaring med begge dele, samt et eksisterende samarbejde med flere af de relevante parter. Det var essentielt for os, at han kunne begynde opgaveløsningen med det samme uden større introduktion, Det var et virkeligt spændende forløb, hvor Jonas bidrog til et godt samarbejde ved hjælp af hans flair for facilitering og dybdegående faglig forståelse. Det skabte høj kvalitet i opgaveløsningen. Flere gange i forløbet havde deltagerne aha-oplevelser, fordi de formåede at se deres praksis i et nyt mere helhedsorientret lys. 

Jeg har lært meget om facilitering og projektledelse fra mit samarbejde med Jonas. Især hans erfaring med at koble de mange eksisterende værktøjer til en kompleks praksis har været inspirerende. Jeg har efterfølgende brugt nogle af de værktøjer Jonas har lært mig i min undervisning i facilitering og projektledelse. Jeg anbefaler klart Jonas til andre virksomheder. Han går nysgerrigt til opgaven, har stor erfaring og formår at skabe rum, hvor deltagerne har det sjovt, mens de kan gå i dybden med faglige emner.”

Morten Velsing Nielsen

Specialkonsulent, Københavns Professionshøjskole

På KEA, Københavns Erhvervsakademi, gennemførte vi et to-årigt transfer-projekt med en gruppe undervisere fra forskellige fagområder. Vores mål var at undersøge og styrke det praksisnære perspektiv og udvikle læringsfællesskabet mellem underviserne.

Vi ønskede et levende og involverende projekt, hvor underviserne i fællesskab udviklede nye ideer og aktiviteter til at styrke den praksisnære tilgang og de studerendes anvendelse af viden i praksis. Som projektleder var det oplagt for mig at involvere Jonas Sprogøe. Hans store teoretiske viden om transfer og praksisnærhed var sammen med hans iderige og undersøge tilgang og sikre processtøtte en væsentlig forudsætning for projektets succes.

Jeg følte mig som projektleder hele vejen gennem projektet godt støttet og udfordret af Jonas, ligesom hans engagement og inspirerende processer med underviserne om at udvikle nye, transferfremmende aktiviteter, skabte spændende resultater.

Kim Pedersen

Lektor og projektleder, KEA - Københavns Erhvervsakademi

Luk menu