Social kapital

Social kapital har i stigende grad vundet indpas i virksomheders sprogbrug, når det drejer sig om at arbejde med trivsel, produktivitet og effektivitet.
 
Virksomheder, der arbejder målrettet med at styrke den sociale kapital oplever, at deres medarbejdere har færre sygedage og højere jobtilfredshed, ligesom der kan dokumenteres højere produktivitet og effektivitet koblet med en højere kundetilfredshed.
 
Bedre Praksis har arbejdet med social kapital i en række virksomheder og kommuner. Ligeledes har Jonas Sprogøe skrevet flere artikler og holdt flere oplæg om emnet, samt deltaget som ressourceperson i udviklingen af kurser og diplommoduler om social kapital.

Bedre Praksis ApS | CVR: 37522228  | Tlf.: +45 2093 0787 | bedrepraksis@bedrepraksis.dk