Skriv en mail jonas@bedrepraksis.dk eller ring på tlf. 2093 0787

Temadage

Her kan du læse mere om, hvad en temadag kan gøre for jeres organisation

Ofte kan det være svært at udvikle en fælles forståelse eller fælles tilgang til en ny strategi, en ny procedure eller arbejdsgang. I en travl hverdag med fokus på egne opgaver, er det svært at løfte blikket og se samlet på hele organisationen. Mangler man en fælles forståelse for hinandens arbejdsopgaver og vilkår opstår der spændinger og manglende samarbejde. Dilemmaer og paradokser i hverdagen kan være svære at få øje på – og endnu sværere at tale om.

Temadage med fokus på inddragelse, dialog og konkrete opsamlinger bidrager til engagement og fælles sprog. Temadage er gode til at bringe en medarbejder- eller ledergruppe sammen som afsæt for et udviklingsforløb. Eller temadage kan samle op på processer, kondensere og skabe fællesskab. Temadage er også velegnede som inspiration og præsentation af ny viden inden for et område, som kan blive del af et fælles sprog i organisationen.

Når jeg laver temadage sker det med udgangspunkt i jeres konkrete problemstillinger. Der vil altid være elementer af inddragelse. Det kan være mindre gruppedialoger, spil- og gamificationelementer eller andre former for interaktioner. Og temadagen bliver altid sat ind i en større kontekst, så den ikke kommer til at stå alene. 

Hvordan kunne en tema dag se ud?

Hvad kan de undgå ved at bruge dig (den grønne type er frygtstyret og vil elske at der er noget uønsket de kan undgå, fx sygefravær, mistrivsel, uskarp ledelse, manglende fokus, tvivl om kerneopgaven, hvad ved jeg 🙂 )

Gerne et par ekspempler på virksomheder der har brugt dig til en enkeltstående dag og måske også gerne nogle udtalelser fra dem om, hvad de har fået ud af det. 

Man kunne også lave et par små “cases” – hvor du beskriver hvad organisationens problem var og hvad du hjalp med.

Eksempler på temadage med Bedre Praksis:

Kick-off med ledergruppen i Holbæk Kommune (ca. 200 ledere) som afsæt for et større kompetenceudviklingsprojekt.

  • Oplæg om voksenpædagogik og kompetenceudvikling (fælles fagsprog)
  • Præsentation af kommunens ledere gennem spørgsmål, de selv havde svaret på på forhånd; fx egne udfordringer, alder; livretter etc. (integration og gensidigt kendskab)
  • Gruppevise drøftelser af udfordringer (identifikation af fælles udfordringer på tværs af organisationen)
  • Opsamlinger ved bordene (input til det fremadrettede kompetenceudviklingsprojekt)
  • Præsentation af næste skridt i forløbet og forventningsafstemning (skabelsen af tryghed ift. udvikling og læring)

Temadag om ordensregler for FGU Syd- og Vestsjælland (ca. 50 ledere og medarbejdere)

  • Kort oplæg med afsæt i institutionens nuværende regler og retningslinjer (rammesætning af dagen)
  •  Spil af “Ordensregelspillet” – et dialogspil udviklet til lejligheden. Spillet gav deltagerne mulighed for at drøfte egne holdninger til regler og retningslinjer og komme med forslag til forbedringer (dialog og inddragelse)
  • Fælles opsamling på tværs af grupperne (videndeling)
  • Efterfølgende bearbejdning og præsentation af spillet til ledelsen (understøtte den videre proces for institutionen)
Luk menu
×
×

Kurv