Bedre praksis

Læring og udvikling i organisationer
v/ Jonas Sprogøe, cand.mag og ph.d.

Skab de bedst mulige betingelser for læring og udvikling i Jeres organisation

Bedre Praksis støtter ledere, medarbejdere og organisationer med at navigere i en kompleks hverdag. Rækken af modsatrettede krav og forventninger kalder på et stærkt fokus på læring og kompetenceudvikling for at sikre kontinuerlig udviklingskraft.

Bedre Praksis tilbyder forskningsbaseret konsulentbistand, rådgivning, procesfacilitering og individuel og organisatorisk udvikling inden for fx etablering af nye arbejdsprocesser, skabelse af social kapital, bedre ledelse, innovation og kompetenceudvikling.

Med Bedre Praksis får du:

  • overblik over og et sprog for de udfordringer du står overfor i hverdagen
  • kompetent sparring på håndteringen af organisatoriske problemstillinger
  • praksisnær og forskningsbaseret støtte til at gennemføre og forankre igangsatte udviklingsprocesser
  • skræddersyede forløb eller temadage

Du får hjælp til udvikling, med afsæt i at kompetenceudvikling både handler om udvikling af den enkelte og organisationen. Med Bedre Praksis er der fokus på forandring OG forankring i praksis, så du undgår dyre kurser og udviklingsforløb, der løber ud i sandet uden effekt. 

Bedre Praksis har ikke stangvarer på hylderne, men tilpasser forløb og ydelser til den enkelte situation. Jeg har også mulighed for at bistå, hvis du skal søge fondsmidler til kompetenceudvikling eller projektaktiviteter.

Kontakt mig for at høre mere om, hvad der er muligt for Jeres organisation. 

Jeg tilbyder

Bedre Praksis ejes og drives af Jonas Sprogøe, cand. mag i voksenpædagogik og ph.d. i organisatorisk læring.

Kombinationen af mange års praksiserfaring som konsulent på alle organisatoriske niveauer, samt forskning og undervisning på diplom- og universitetsniveau inden for organisatorisk læring og kompetenceudvikling er mit stærkeste kort.

Min rådgivning, sparring og udviklingsstøtte er forskningsbaseret og stærkt forankret i praksisteori.

Jeg skriver og udgiver bøger og tidsskriftartikler og holder ekspertoplæg på internationale og nationale konferencer.

Jeg er medlem af det frie forskernetværk NO!SE (Network Of Independent Scholars (in) Education).

Jeg er medlem af Advisory Boardet for CEVEU – Center for Viden om Erhvervsuddannelser.

Jeg er medlem af redaktionen på det faglige tidsskrift Kognition & Pædagogik.

Jeg er medlem af bestyrelsen hos Botilbuddet Tranerne Sørupvej

Smagsprøver på udgivelser og forskning

“Bogen er skrevet i et relevant og velformuleret sprog og kan anbefales til en bred målgruppe, som ønsker den initiale bevidsthed omkring kompetenceudvikling. Med dette må man sige, at Kort og Godt lever op til navnet.”

Magasinet P, Dea Henriette Franck, cand.psych.aut.spec. selvstændig psykolog

Jeg var inviteret med som oplægsholder og ordstyrer på konferencen “Hvad vil vi med praksisfaglighedens pædagogik i folkeskole og i erhvervsuddannelserne?”, som blev afholdt på DPU/Aarhus Universitet maj 2023. 

Organisationer jeg har samarbejdet med

Kontakt

Kontakt mig for en uforpligtende samtale om mulighederne for jeres organisation.