Bedre praksis

Læring og udvikling i organisationer
v/ cand.mag og ph.d. Jonas Sprogøe

Skab de bedst mulige betingelser for læring og udvikling i Jeres organisation

Bedre Praksis støtter ledere, medarbejdere og organisationer med at navigere i en kompleks hverdag. Rækken af modsatrettede krav og forventninger kalder på et stærkt fokus på læring og kompetenceudvikling for at sikre kontinuerlig udviklingskraft.

Bedre Praksis tilbyder forskningsbaseret konsulentbistand, rådgivning, procesfacilitering og individuel og organisatorisk udvikling inden for fx etablering af nye arbejdsprocesser, skabelse af social kapital, bedre ledelse, innovation og kompetenceudvikling.

Sammen med Bedre Praksis får du overblik over og et sprog for de udfordringer du står overfor i hverdagen, kompetent sparring på håndteringen af disse, samt støtte til at gennemføre og forankre igangsatte udviklingsprocesser. 

Du får hjælp til udvikling, med afsæt i at kompetenceudvikling både handler om udvikling af den enkelte og organisationen. Med Bedre Praksis er der fokus på forandring OG forankring i praksis, så du undgår dyre kurser og udviklingsforløb, der løber ud i sandet uden effekt. 

Bedre Praksis har ikke stangvarer på hylderne, men tilpasser forløb og ydelser til den enkelte situation. Kontakt mig for at høre mere om, hvad der er muligt for Jeres organisation. 

Jeg tilbyder

Temadage

Procesforløb

Læringsspil

Bedre Praksis ejes og drives af Jonas Sprogøe, cand. mag. i voksenpædagogik og ph.d. i organisatorisk læring.

Kombinationen af mange års praksiserfaring som konsulent, samt forskning og undervisning på universitetsniveau inden for organisatorisk læring og kompetenceudvikling er mit stærkeste kort.

Min rådgivning, sparring og udviklingsstøtte er forskningsbaseret og stærkt forankret i praksisteori.

Jeg skriver og udgiver bøger og tidsskriftartikler og afholder af og til ekspertoplæg på internationale og nationale konferencer.

Organisationer jeg har samarbejdet med

Kontakt

Kontakt mig for en uforpligtende samtale om mulighederne for jeres organisation.