Temadage

Læs her hvad temadage kan gøre for jeres organisation

Fælles sprog og fælles afsæt

Temadage med fokus på inddragelse, dialog og konkrete opsamlinger bidrager til engagement og fælles sprog. Temadage er gode til at bringe en medarbejder- eller ledergruppe sammen som afsæt for et udviklingsforløb. Eller temadage kan samle op på processer, kondensere og skabe fællesskab. Temadage er også velegnede som inspiration og præsentation af ny viden for et område, som kan blive del af et fælles sprog i organisationen.

Kort sagt: Temadage kan sikre, at I taler om det samme og vil det samme – eller at I bliver enige om hvilke udfordringer, der presser sig på og skal prioriteres. Dermed sikrer I fokus og undgår at kaste jer hovedkulds ud i uplanlagte forandringer.

Hvorfor er det så svært...

Ofte kan det være svært at udvikle en fælles forståelse eller fælles tilgang til en ny strategi, en ny procedure eller arbejdsgang. I en travl hverdag med fokus på egne opgaver er det svært at løfte blikket og se samlet på hele organisationen. Mangler man en fælles forståelse for hinandens arbejdsopgaver og vilkår opstår der spændinger, der besværliggør samarbejde. Dilemmaer og paradokser i hverdagen kan være svære at få øje på – og endnu sværere at tale om. Det kræver ofte et blik udefra. 

En temadag kan se ud på mange måder. Det kommer helt an på medarbejdergruppe, formål, tid, rammer og ønsket output. Temadage tilrettelægges og tilpasses i tæt samarbejde med jer for at sikre optimalt ejerskab og udbytte.

Når jeg laver temadage sker det med udgangspunkt i jeres konkrete problemstillinger. Der vil altid være elementer af inddragelse. Det kan være mindre gruppedialoger, spil- og gamificationelementer eller andre former for interaktioner. Jeg er ikke bleg for at bruge artefakter, materialer og kreative aktiviteter for at understøtte processen. Men det er jer og jeres handlekraft, der er i fokus. For I skal blive i stand til at agere efterfølgende. 

Og temadagen bliver altid sat ind i en større kontekst, så den ikke kommer til at stå alene. Organisatoriske problemstillinger og deres løsninger er – tja – organisatoriske, og skal derfor ses i de forskellige sammenhænge som de indgår i. Dette overblik hjælper jeg med at skabe.

Hvordan ser en temadag ud?

Der er selvfølgelig mange måder, men her er et par eksempler på temadage jeg har afholdt:

Kick-off med ledergruppen i Holbæk kommune (ca 200 ledere) som afsæt for et større kompetenceudviklingsprojekt:

  • oplæg om voksenpædagogik og kompetenceudvikling (fælles fagsprog)
  • præsentation af kommunens ledere gennem spørgsmål, de selv havde svaret på på forhånd, fx egne udfordringer, alder, livretter etc (intention og gensidigt kendskab)
  • gruppevise drøftelser af udfordringer (identifikation af fælles udfordringer på tværs af organisationen)
  • opsamlinger ved bordene (input til det fremadrettede kompetenceudviklingsprojekt)
  • præsentation af næste skridt i forløbet og forventningsafstemning (skabelsen af tryghed ifht udvikling og læring)

Temadag om ordensregler for FGU Syd – og Vestsjælland (ca 50 ledere og medarbejdere): 

  • kort oplæg med afsæt i institutionens nuværende regler og retningslinjer (rammesætning af dagen)
  • spil af “ordensregelspillet” – et dialogspil udviklet til lejligheden. Spillet gav deltagerne mulighed for at drøfte egne holdninger til regler og retningslinjer og komme med forslag til forbedringer (dialog og inddragelse)
  • fælles opsamling på tværs af grupperne (vidensdeling)
  • efterfølgende bearbejdning og præsentation af spillet til ledelsen (understøtte den videre proces for institutionen)
 

Inspirerende underviser

En temadag skal inspirere og skabe grobund for handling. Og den skal være lærerig. Det sker bedst gennem koblingen mellem teori og praksis, og når man som deltager er aktiv og involveret undervejs.

Her er et screenshot af evalueringen af en temadag om Ledelse af Kompetenceudvikling, som jeg afholdt for en række sygehusapotekledere. Den er jeg stolt af – og det er sådan jeg gerne vil kendes som underviser og facilitator.

Kontakt

Kontakt mig for en uforpligtende samtale om mulighederne for jeres organisation.