Oplæg

Læs her om forskellige typer af oplæg.

Ekspertoplæg og ny inspiration

Som en del af mit konsulentvirke forsker jeg. På den måde sikrer jeg, at jeg hele tiden er ajour med nye tendenser inden for organisatorisk læring, kompetenceudvikling, praksislæring mv., og jeg bidrager til praksis med ny viden gennem artikler og oplæg.

Jeg formidler gerne min viden til større eller mindre forsamlinger. Oplæggene tager afsæt i egen eller andres forskning, ridser nye tendenser eller strømningen op, kondenserer viden inden for givne områder eller perspektiver og nuancerer. 

Oplæggene tilrettelægges mere eller mindre inddragende alt efter gruppestørrelse og ønske. 

Ekspertise

Jeg har ekspertise inden for og har holdt oplæg/undervist inden for følgende områder:

 • Indslusning af medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Sidemandsoplæring
 • Praktikvejledning
 • Praksis og praksisfællesskaber
 • Voksenpædagogik og -didaktik
 • Dokumentation
 • Gamification
 • Organisatorisk og individuel læring

Oplæg

Her er eksempler på oplæg som jeg har afholdt. Jeg tager afsæt i forskningsbaseret viden og/eller konkrete erfaringer. 

Tænketeknologier til ledelse af innovative processer. 

Ca. 45 minutters oplæg ved Produktionsskolernes Forstanderkreds’ Årsmøde i 2017 (ca. 100 personer)

 • Oplægget introducerede forskellige modeller, der kan understøtte og udvikle innovative tænkning. Oplægget adresserede behovet for at kunne navigere i komplekse sammenhænge i forbindelse med produktionsskolernes overgang til FGU (forberedende grunduddannelse). 
 • Oplægget byggede på dansk og international innovationslitteratur, samt egen model beskrevet i bogen Sprogøe og Jagd (2016) Samarbejdsdrevet Innovation i uddannelse, Frydenlund Academics.

En model for sidemandsoplæring – eller om at se skoven for bare træer.

Ca. 45 minutters oplæg ved FOA’s konference “Nye uddannelsestiltag udfordrer den professionelle praktikvejleder” (ca. 500 personer)

 • Oplæg om sidemandsoplæring som særlig anvendelig læringsform i forbindelse med praktikvejledning. Oplægget var målrettet praktikvejledere på den pædagogiske assistentuddannelse, samt social- og sundhedsuddannelserne. 
 • Oplægget tog afsæt i artiklen Sidemandsoplæring – et helhedsperspektiv af Sprogøe og Pedersen (2014). 
 

Praksislæring.

1 times oplæg på Politiskolens temadage (ca. 80 personer)

 • Oplæg om praksislæringens forskellige dimensioner og forståelser. Oplægget blev brugt som inspiration til en bevægelse over imod en øget praksislæringstilgang på Politiskolen.
 • Oplægget tog afsæt i teori om praksis og praksislæring, samt introducerede til en praksismodel beskrevet i Sprogøe (2019) Individuel og organisatorisk læring i praksis, i Skjødt og Jekes (red), Sygepleje i det nære sundhedsvæsen, Gads Forlag.

Kort og Godt om Kompetenceudvikling

Ca. 2 timers webinar med Micki Sunesen for NOCA (ca. 150 personer)

 • Online oplæg om kompetenceforståelser og kompetenceudvikling. Oplægget skitserede forskellige kompetenceforståelser og præsenterede begreber som professionelle læringsfællesskaber, aktionslæring og self-efficacy. Oplægget var målrettet HR-konsulenter i offentlige og private virksomheder. 
 • Oplægget tog afsæt i vores bog Kort & Godt om Kompetenceudvikling, Dansk Psykologisk Forlag.
 
 

Præcist og 'to the point'

Uanset om det er en stor eller mindre forsamling, rummer oplægsformen en række læringsmæssige udfordringer. For det første er det svært at skabe engagement i salen. For det andet er oplæg ofte envejskommunikation. Og for det tredje har oplæg den udfordring, at de kan opleves uforpligtende i forhold til hverdagens arbejdsopgaver.

Jeg forsøger derfor at formidle præcist og ‘to the point’ med et klart og tydeligt fokus for oplæggets pointer. Jeg anvender billeder, modeller og illustrationer i stedet for teksttunge slides. Hvor det er muligt inddrager jeg tilhørerne gennem små “summepauser”, hvor man kan tale med sidemanden, fordøje pointer, nedfælde spørgsmål eller kommentarer mv. Og endelig kobles oplægget til tilhørernes egen hverdag, sådan at pointerne sættes i relation til praksis.

Kontakt

Kontakt mig for en uforpligtende samtale om mulighederne for jeres organisation.